PRINCIP FUNKCE

BioCloud je patentovanou monitorovací technologií pro sledování kvality ovzduší ve vnitřním prostředí, využívající pokročilé optické spektrometrie k identifikaci spike proteinu SAR-COV-2 viru. Systém je určen pro včasnou detekci virové zátěže přenášené vzduchem v reálném čase, který využívá kombinace třech nezávislých metod záchytu částic, čímž je zajištěn vysoký podíl záchytu bez ovlivnění vzorku. Kombinace nepřetržitého vzorkování okolního vzduchu s patentovanou detekční komorou, umožňuje automaticky generovat výstražná hlášení v případě přítomnosti vzduchem přenosných patogenů (virů). Výstražná hlášení jsou možná přes připojený Cloud nebo lokální komunikační síť. 

Patentovanou detekční komoru, a také vlastní zásobníky, lze bezpečně měnit dle potřeby. Každá jednotka BioCloud je samostatným zařízením a nevyžaduje žádnou manipulaci se vzorky, či provádění dalších laboratorních testů.

 

Princip funkce

 

BioCloud je schopen detekovat částice viru SARS-COV-2, které se v podobě aerosolu šíří vzduchem, pomocí zabudovaného záchytného detekčního systému využívajícího principu „virového srážkovače" (inertial impact viral collider). Proces detekce je dvojstupňový, což eliminuje možnost chybné pozitivní detekce viru. Nastavení systému je přizpůsobeno viru SARS-COV-2, což eliminuje možnost interference jiných patogenů. Kombinace těchto opatření poskytuje dostatečnou spolehlivost měření s nízkým detekčním limitem 50vp (viral particles), pro SARS-COV-2 odpovídá úrovni 0,005 ng. Tato technologie umožňuje, při odpovídající změně konfigurace, také monitorování jiné virové či bakteriální zátěže jako je SARS, MERS, Legionelóza atd.

BioCloud je možné instalovat v jakýchkoliv vnitřních prostorech jako jsou kanceláře, budovy, sportoviště, prostředky veřejné dopravy, či zdravotnická zařízení, všude tam kde se vyskytuje více osob na jednom místě.

Biocloud schema

Instalace zařízení je možná přímo na stěnu v místnosti, či s využitím stojanu jako samostatně stojící jednotka. Při instalaci je nutno zajistit správné odběrové podmínky, tj. přísun vzduchu, a zvážit nejvhodnější umístění dle dispozic daného prostoru. Při standardní aplikaci je zařízení schopno virovou zátěž detekovat, v místnosti o velikosti 116 m3, během 15 minut. V případě menších rozměrů prostor se snižuje i nutná doba pro vlastní detekci (např. 6 min / 45 m3). Nicméně tyto údaje jsou pouze orientační, jelikož vždy záleží na specifických podmínkách daných prostor (geometrii, proudění vzduchu, ventilace, rozmístění nábytku, počtu osob, a jejich dýchání (sport) apod.). Výkon odběrového čerpadla lze upravit dle velikosti daných prostor a zvýšit tak efektivitu detekce. V případě větších prostor je možno aplikovat tzn. zónové měření několika samostatnými systémy, či připojit jednotku k systému ventilace (HVAC).

 

 

  • Biocloud grafic stripe

 

 


Proč BioCloud?

no alt

 

V případě zájmu o více informací o produktech nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formulářu.

  • Biocloud safe space

Přihlášení